Zielony Kołobrzeg

Terminy

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW PŁATNOŚCI

Opłatę uiszcza się w formie dwumiesięcznych rat w terminach podanych poniżej (zgodnie z Uchwałą Nr XXI/288/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg):

  • do dnia 10 marca za styczeń i luty
  • do dnia 10 maja za marzec i kwiecień
  • do dnia 10 lipca za maj i czerwiec
  • do dnia 10 września za lipiec i sierpień
  • do dnia 10 listopada za wrzesień i październik
  • do dnia 10 grudnia za listopad i grudzień

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version