Zielony Kołobrzeg

Psie odchody

Psie odchody

Problem psich odchodów to nie tylko problem natury estetycznej czy zapachowej ale przede wszystkim bardzo poważny problem epidemiologiczny. Zabawa w brudnym piasku lub na skażonym psimi odchodami trawniku może być przyczyną wielu schorzeń układu pokarmowego, szczególnie u dzieci.

Do najczęstszych i niebezpiecznych należy:

Toksokaroza - choroba pasożytnicza, której nosicielami są zwierzęta domowe, przede wszystkim psy. Zmiany chorobotwórcze powstałe na skutek przemieszczających się po organizmie człowieka larw zależą od ilości pasożytów, ich umiejscowienia, żywotności, a także wrodzonej odporności człowieka.

Wyróżnia się trzy główne postacie choroby:

  • uogólniona - występuje przy silnej inwazji i dotyczy głównie lokalizacji larw w wątrobie. Oprócz powiększenia wątroby może wystąpić gorączka, osłabienie, senność, nudności, spadek apetytu, utrata masy ciała, bóle brzucha, kaszel. Mogą pojawić się objawy przypominające alergie.
  • oczna - dochodzi do pogorszenie widzenia. W badaniu okulistycznym stwierdza się patologiczne zmiany w gałce ocznej.
  • mózgowa - często przebiega pod postacią zapalenia mózgu. Może powodować napady drgawek.

Tasiemczyca - spowodowana psim tasiemcem, może doprowadzić do zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, takich jak niestrawności, utrata apetytu, bóle brzucha i wymioty. Może także dojść do zaburzeń nerwowych spowodowanych neurotoksynami wydzielanymi przez tasiemca. Pasożyty te zachowują żywotność i zdolność do zarażenia w sprzyjających warunkach nawet do kilku lat.

W kale występują także inne chorobotwórcze czynniki bakteryjne, m.in. Campylobacter i Yersinia, które mogą prowadzić do licznych schorzeń i niedyspozycji układu pokarmowego. Skuteczną i tanią profilaktyką zakażeń tymi drobnoustrojami jest:

  • zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej, takich jak mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami
  • sprzątanie po swoich pupilach, by nie narażać innych ludzi na styczność z odchodami psów
  • nie wpuszczanie zwierząt na place zabaw dzieci i do piaskownic
  • regularne odrobaczanie zwierząt

Gmina Miasto Kołobrzeg, chcąc uporządkować problem psich odchodów na terenach zielonych, zainstalowała specjalnie do tego przeznaczone pojemniki tzw. psie pakiety. Dzięki urządzeniom z ekologicznymi workami na psie odchody (które w przeciwieństwie do zwykłego plastiku, zdematerializują się w krótkim czasie) i pojemnikiem zbiorczym mieszkańcy miasta oraz przebywający goście mogą w łatwy i dyskretny sposób posprzątać po swoim pupilu.

Pamiętaj że nie sprzątanie po swoim pupilu jest wykroczeniem.

Strażnik Miejski lub Policjant na podstawie obowiązującego taryfikatora, uprawniony jest do wystawienia mandatu w wysokości do 500 zł lub złożenia do sądu wniosku o ukaranie - art.145 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 756 ze zm.):

"Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany"

Podkreślić trzeba również, że ww. obowiązki dotyczą nie tylko właścicieli psów lecz również właścicieli innych zwierząt domowych niezależnie od gatunku, rasy czy wielkości posiadanego zwierzęcia.

Lokalizacja pojemników na psie odchody na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg:

Lp.

Nazwa ulicy

Dokładna
lokalizacja

Szt.

1.

Park im. 3 Dywizji Piechoty

dz. 253/6 obr. 13

1

2.

Kompleks parkowy przy ul. Wiosennej i ul. Kasztanowej

dz.215 obr. 2

1

3.

Zieleniec przy ul. Norwida

dz. 9 obr 5

1

4.

dz. 10 obr. 5

1

5.

Teren zieleni w pobliżu budynku mieszkalnego przy ul. Budowlanej 41

dz. 389 obr.13

1

6.

Zieleń przyuliczna w pasie technicznym ulicy Helsińska

dz. 11/26 obr. 18

1

7.

Zieleń przyuliczna w pasie technicznym ulicy Okopowej

dz. 9 obr. 13

1

8.

Skwer przy ul. Kniewskiego

dz. 345/2 obr. 12

1

9.

Park im. Stefana Żeromskiego

dz.5/8 obr. 4

2

10.

dz.46 obr. 4

2

11.

dz. 66/3 obr. 4

3

12.

dz. 2/6 obr. 5

1

13.

dz. 7 obr. 5

2

14.

Park im. Aleksandra Fredry

dz. 94/3 obr. 5

1

15.

dz. .118 obr. 5

1

16.

Teren przy ul. Przesmyk

dz. 25/4 obr. 6

1

17.

Zieleń przyuliczna w pasie technicznym ul. Jana Tarnowskiego

dz. 10/30 obr. 14

1

18.

Teren zieleni przy ul. Brzeskiej

dz. 4/73 obr. 8

1

19.

Teren zieleni przy ul. Cisowej
(Radzikowo)

dz. 99/2 obr. 17

1

20.

Zieleń przyuliczna w pasie technicznym ul. Tuwima (Radzikowo)

dz. 319/2 obr. 17

1

21.

Plac Anatola Przybylskiego

dz. 198 obr. 12 

1

22.

Skwer 750-lecia

dz.337 obr. 12

dz. 338 obr. 12 

2

23.

Skwer Pionierów Kołobrzegu

 dz. 135/2 obr. 12

4

24.

Park 18 Marca

 dz. 133 obr. 12

4

25.

Teren przy ul.. Kamiennej

 dz. 394 obr. 13

2

26.

Park im. Gen Jana Henryka Dąbrowskiego

dz. 177/1 obr. 13

dz. 207/26 obr. 13

2

27.

Teren rekreacyjny osiedla Ogrody

Na wys. ul. Żółkowskiego

2

28.

Kompleks parkowy przy RCK przy ul. Spacerowej

dz. 115/2 obr. 4

1

29.

Pas drogowy ul Rzecznej

dz. 352/3 obr. 12

1

30.

Park im Jedności Narodowej

dz. 4/5 obr. 2

2

31.

Skwer Pana Tadeusza

dz. 4/332 obr. 8

1

32.

Skwer przy ul. Kniewskiego

dz. 21/2 obr. 12

1

33.

Pas drogowy ul. Szpitalnej

dz. 56/2 obr. 11

1

34.

Teren zieleni wzdłuż Kanału drzewnego przy ul. Zygmuntowskiej

 dz. 47/2 obr. 11

1

35.

Teren zieleni pomiędzy ul. B. Krzywoustego, a ul. Bogusława X

 dz. 227/2 obr. 13

1

36.

Teren zieleni przy skrzyżowaniu ul. Kupieckiej i ul. Okopowej obok Gimnazjum

dz. 9 obr. 13 

1

37.

Park rekreacyjno – wypoczynkowy im. Bolesława Krzywoustego

dz. 30/21 obr. 19

1

38.

Teren zielony przy ul. Budowlanej 8, 10, 12

dz. 251/13 obr. 12

1

39.

Teren zielony bliżej ulicy Koniecpolskiego

dz. 120 obr. 14

1

40.

ul. Łopuskiego, Jedności Narodowe, Św. Macieja, Szarych Szeregów, przy placu zabaw obok Lidl

dz.175/39 obr. 11

1

41.

Kanał Drzewny przy ul. Zygmuntowskiej

dz. 47/2 obr.11

1

42.

Bulwar nad Parsęta (bliżej ul. Łopuskiego)

dz. 16/1, 17/1, 18/1 ob. 12

1

43.

Bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza (bliżej ul. Solnej)

dz. 159/12 obr. 12

1

44.

Podczele przy trafostacji, za sklepem Śnieżka

dz. 4/211 obr.8

1

45.

Radzikowo – Michałowskiego

dz. 383/11 obr. 17

1

46.

Grochowska 5-6

dz. 163/14 obr. 13

1

47.

Psi wybieg przy ul. Okopowej

 dz. 74/1 obr. 12

1

48.

Park Teatralny od strony RCK

dz. 116/3 obr. 4

1

49.

Teren zielony przy ul. Pomorskiej i ul. Zwycięzców

dz. 5/3 obr. 12

1

50.

ul. Szymanowskiego obok boiska (Radzikowo)

dz. 1016/2 obr. 9

1

51.

Przedłużenie ul. Plażowej w kierunku plaży

dz. 2/2 obr. 1

1

52.

ul. Czarnieckiego 7

dz. 5/23 obr. 14

1

53.

ul. Lazurowa

dz. 184 obr. 9

1

54.

Skrzyżowanie ul. J. Chełmońskiego oraz ul. A. Orłowskiego

dz. 560 obr. 17

1

55.

ul. Zbowidowców

dz. 442/1 obr. 9

1

56.

ul. Rybacka

dz. 18/20 obr. 10

1

57.

ul. Chodkiewicza  (okolice przystanku autobusowego)

dz. 10/12 obr. 14

1

58.

Aleja Platanów ul. Łopuskiego

dz. 177 obr. 11

1

59.

Skrzyżowanie ul. Klonowej oraz Wczasowej

dz. 12/1 obr. 2

1

60.

ul. Klonowa przy ścieżce rowerowej

dz. 12/1 obr. 2

1

61.

ul. Rzeczna (vis a vis ul. Norwida)

dz. 352/3 ob. 12

1

62

ul. Myśliwska

dz. 48 ob. 13

1

63.

ul. Chodkiewicza 6

dz. 115/5 ob. 14

1

64.

Psi wybieg Podczele

dz. 4/233 obr. 8

1

65.

Unii Lubelskiej 24-26-28

dz. 184/16 obr. 12

1

66.

Osiedle Ogrody obok "Rogalika"

dz. 120 obr. 14

1

67.

Muszelkowa

dz.12/4; 12/1 obr. 2

2

68.

Wyczółkowskiego

dz. 456 obr. 17

1

69.

Perłowa

dz. 317 obr. 9

1

70.

Tarnopolska

dz. 4/389 obr. 8

1

71.

Chodkiewicza

dz. 5/4 obr. 14

1

72.

Okopowa 22, 23

dz. 21/42 obr. 13

1

73.

Św. Wojciecha

dz. 383/8 obr. 17

1

74.

Kołłątaja

dz. 106/12 obr. 5

1

75.

Armii Krajowej – Łopuskiego – Frankowskiego -Dworcowa

dz. 167/43 obr. 12

1

76.

Drzymały 9 podwórko

dz. nr 48/29 obr. 12

1

77.

Podwórko Unii Lubelskiej 14 – Łopuskiego 2

dz. 58/29 obr. 12

1

78.

Teren po przedszkolu miejskim przy ul. Dworcowej

dz. nr 154/1 obr. 12

1

79.

Jagiellońska – Dworcowa – Źródlana - Zwycięzców

dz. 18/12 obr. 12

1

80.

Frankowskiego

dz. nr 159/12 obr. 12

1

81.

Skwer przy ul. Krasickiego

dz. 642 obr. 9

1

82.

Koniec ul. Szafirowej

dz. 2/6 obr. 9

1

83.

ul. Grzybowska przy wjeździe na ul. Gnieźnieńską

dz. 565/4 obr. 9

1

84.

Skrzyżowanie ulic Moniuszki i Szymanowskiego

dz. 566/2 obr. 9

1

85.

ul. Bydgoska przy przejściu na ul. Warszawską

dz. 658/obr. 9

1

86.

Pomiędzy ul. Kaliską 1-6 i 7-13

dz. 137/8 obr. 13

1

87.

Przy przystanku autobusowym Grochowska w stronę centrum

dz. 149/2 obr. 13

 

1

88.

ul. Grochowska 7 przy boisku brukowym

dz. 163/18 obr. 13

1

89.

ul. Bogusława X (przy żłobku)

dz. 207/10 obr. 13

1

90.

Skrzyżowanie ul. Krzywoustego i Gryfitów

dz. 245/8 obr. 13

1

91.

Wielkopolska 12

dz.11/41 obr. 18

1

92.

Chopina

dz. 62 obr. 5

1

93.

Kasprowicza

dz. 90 obr . 5

1

94.

Rzemieślnicza

dz. 89 obr. 19

1

95.

Tarnopolska

dz. 19 obr. 8

1

96.

Ostrobramska

dz. 4 /118 obr. 8

1

97.

Unii Lubelskiej 36, 38, 40

dz. 192/9 obr. 12

1

98.

Wąska 8

dz. 358 obr. 12

1

99.

Obozowa

dz. 102 obr. 18

1

100.

Wschodnia/Czarnieckiego

dz. 5/20 obr. 14

1

101.

Wąska

dz. 358 obr. 12

1

102.

Basztowa

dz. 33/6 obr. 11

1

103.

Słowińców

dz. 386 obr. 13

1

104.

Helsińska

dz. 108/9 obr. 18

1

105.

Wybickiego

dz. 10/54 obr. 14

1

106.

Klonowa

dz. 124 obr. 2

1

107.

Lwowska

dz. 4/334 obr. 8

1

108.

Park Dąbrowskiego

dz. 207/26 obr. 13

1

109.

Jedności Narodowej

dz. 66/72 obr. 10

1

110.

Wylotowa

dz. 354/2 obr. 2

1

 

 

RAZEM:

126

 

Przypisy:

"Problem psich odchodów", Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie, 17.04.2009

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version