Zielony Kołobrzeg

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W ramach wniesionej opłaty za odbiór odpadów komunalnych każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg może BEZPŁATNIE oddać odpady problemowe takie, jak:

 • opakowania po farbach, lakierach i chemii gospodarstwa domowego,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ramach limitu 200 kg na nieruchomość lub lokal mieszkalny)
 • zużyte opony (w ramach limitu 4 opony na nieruchomość lub lokal mieszkalny)
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe ( w ramach obowiązującego limitu) pochodzące z drobnych prac,
 • szkło,
 • papier i tekturę,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • tekstylia i odzież,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • świetlówki i żarówki,
 • chemikalia.

Godziny otwarcia punku PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK zlokalizowany jest na terenie Instalacji Komunalnej w Korzyścienku przy ul. Wspólnej 1. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18.00 i w soboty od 10.00 do 16.00

PAMIĘTAJ!

Przywożąc odpady problemowe do PSZOK zabierz ze sobą kopię informacji o przyjęciu deklaracji przez urząd, ten dokument jest podstawą bezkosztowego przyjęcia odpadów „na bramie”.

UWAGA!

PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci! To ogrodzone, zadbane miejsce, nad którym stały nadzór pełnią wykwalifikowani pracownicy, a odpady przekazywane przez mieszkańców będą na bieżąco odbierane. Odpadów z demontażu pojazdów NIE WOLNO kierować do PSZOK, należy przekazywać je do stacji demontażu pojazdów.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, może bez dodatkowych opłat przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowo-budowlanych prowadzonych samodzielnie, w ilości do 0,7 Mg/rok w przypadku nieruchomości jednorodzinnych, natomiast w przypadku nieruchomości wielolokalowych:

 • do 7 lokali - w ilości do 1,2 Mg/rok,
 • od 8 do 50 lokali - w ilości do 3,0 Mg/rok,
 • od 51 do 100 lokali - w ilości do 4,5 Mg/rok,
 • powyżej 100 lokali - w ilości do 6,0 Mg/rok;

Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Miasto Kołobrzeg.


GALERIA FOTO

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version