Zielony Kołobrzeg

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W ramach wniesionej opłaty za odbiór odpadów komunalnych każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg może BEZPŁATNIE oddać odpady problemowe takie, jak:

 • opakowania po farbach, lakierach i chemii gospodarstwa domowego,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe ( w ramach obowiązującego limitu) pochodzące z drobnych prac,
 • szkło,
 • papier i tekturę,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • tekstylia i odzież,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • świetlówki i żarówki,
 • chemikalia.

Godziny otwarcia punków PSZOK

Punkty PSZOK zlokalizowane są na terenie bazy Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 oraz na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koorzyscienku przy ul. Wpólnej 1. PSZOK czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty od 10.00 do 16.00, natomiast w miesiącach od czerwca do sierpnia od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 21.00.

PAMIĘTAJ!

Przywożąc odpady problemowe do PSZOK zabierz ze sobą kopię informacji o przyjęciu deklaracji przez urząd, ten dokument jest podstawą bezkosztowego przyjęcia odpadów „na bramie”.

UWAGA!

PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci! To ogrodzone, zadbane miejsce, nad którym stały nadzór pełnią wykwalifikowani pracownicy, a odpady przekazywane przez mieszkańców będą na bieżąco odbierane. Odpadów z demontażu pojazdów NIE WOLNO kierować do PSZOK, należy przekazywać je do stacji demontażu pojazdów.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, może bez dodatkowych opłat przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowo-budowlanych prowadzonych samodzielnie, w ilości do 0,7 Mg/rok w przypadku nieruchomości jednorodzinnych, natomiast w przypadku nieruchomości wielolokalowych:

 • do 7 lokali - w ilości do 1,2 Mg/rok,
 • od 8 do 50 lokali – w ilości do 3,0 Mg/rok,
 • od 51 do 100 lokali – w ilości do 4,5 Mg/rok,
 • powyżej 100 lokali – w ilości do 6,0 Mg/rok;

GALERIA FOTO

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version