Zielony Kołobrzeg

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny

Utylizacja AGD

ZUŻYTY SPRZĘT ELKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r .o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mieszkaniec miasta będący posiadaczem zużytego sprzętu zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. Art. 42 ust. 1, nakłada obowiązek na sprzedawców detalicznych i hurtowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu gospodarstwa domowego w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Kołobrzeg posiada 14 Miejskich Stacji Minielektroodpadów (MSM), do których wszyscy mieszkańcy mogą BEZPŁATNIE, a przede wszystkim zgodnie z prawem oddać drobne elektroodpady takie jak:

  • zużyte płyty CD
  • zużyte baterie
  • zużyte żarówki
  • zużyte tonery
  • zużyte telefony komórkowe i ładowarki.

MSM mieszczą się przy ulicach: Nowogródzkiej, Ratuszowej, Janiska, Koniecpolskiego, Norwida, Tuwima, Szymanowskiego, Jedności Narodowej, Słowińców, Solnej, Szarych Szeregów, Helsińskiej, Klonowej, oraz Grzybowskiej.

MSM składają się z 7 tub. Każda z tub posiada swój otwór wrzutowy oraz oznaczenie na jakie elektroodpady jest przeznaczona. Zbudowana jest w taki sposób, aby wrzucane odpady nie zagrażały środowisku konstrukcja zapobiega przedostaniu się wody do wnętrza, otwory wrzutowe są odpowiedniego kształtu co uniemożliwia wrzucenia do tuby odpadów innych niż te, na które została przeznaczona. Tuba przeznaczona do wrzucania zużytych żarówek wypełniona jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu.

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version