Zielony Kołobrzeg

Lokalizacja Ekoparku

Ekopark Wschodni został objęty ochroną jako użytek ekologiczny Uchwałą Nr XXIX/278/96 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 25 marca 1996 r. (ze zmianami zawartymi w Uchwale Nr LIX/560/98 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 8 czerwca 1998 r.).

Zgodnie z treścią Uchwały granice Ekoparku Wschodniego wyznaczają:

  • od zachodu - krawędź pradoliny /granica torfowiska i gruntów mineralnych/
  • od północy - brzeg morski
  • od wschodu - krawędź pradoliny w rejonie osiedla Podczela oraz granica administracyjna miasta
  • od południa- szosa i tor kolejowy Kołobrzeg-Koszalin z wyłączeniem gruntów ornych i terenu ORW Podczele)

Jak dojechać do użytku ekologicznego "Ekopark Wschodni"?

Samochodem

Aby dojechać z centrum miasta do użytku ekologicznego z należy kierować się ul. Koszalińską (droga krajowa nr 11) w kierunku Koszalina, a następnie skręcić w ul. Na Grobli. Znajduje się tam niewielki bezpłatny parking, na którym należy zaparkować samochód - dalszą część drogi trzeba pokonać pieszo lub rowerem, gdyż na terenie użytku ekologicznego obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się samochodami ( nie dotyczy on jedynie samochodów posiadających specjalne przepustki oraz służb miejskich).

Rowerem

Przez obszar użytku przebiega odcinek ścieżki rowerowej łączącej Kołobrzeg z Ustroniem Morskim - do Ekoparku można więc wjechać zarówno od strony OWR Arka, jak od strony Osiedla Podczele. Nawierzchnia ścieżki na terenie użytku wykonana jest z kostki brukowej, fragment ścieżki stanowi też drewniany pomost. Ścieżka jest dość wąska, ale możliwe jest swobodne mijanie się rowerów w obu kierunkach. Ze względu na to, że ze ścieżki korzystają też piesi, zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version