Zielony Kołobrzeg

Miejskie Stacje Minielektroodpadów

Na terenie Miasta Kołobrzeg znajduje się 14 sztuk Miejskich Stacjach Minielektroodpadów (MSM) usytuowanych przy ulicach:

 • Nowogródzka,
 • Ratuszowa,
 • Janiska,
 • Koniecpolskiego,
 • Norwida,
 • Tuwima,
 • Szymanowskiego,
 • Jedności Narodowej,
 •  Słowińców,
 • Solna,
 •  Szarych Szeregów,
 • Grzybowska,
 • Klonowa,
 • Helsińska.

Zarówno mieszkańcy jak i turyści w prosty sposób mogą pozbyć się drobnych odpadów niebezpiecznych, których nie można wrzucać do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów tj.: baterii, płyt CD, telefonów oraz ładowarek, żarówek, drobnych urządzeń elektronicznych, tonerów.

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version