Zielony Kołobrzeg

Zakres usług - odpady komunalne

W drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, Rada Miasta w sposób szczegółowy określiła sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XX/299/20 Rady Miasta - zobacz

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version