Zielony Kołobrzeg

Pojemniki na papier i szkło

Pragniemy poinformować, że firma Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. już od sierpnia będzie wyposażała nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na papier i szkło.

Prosimy pamiętać, że pierwszy odbiór odpadów nastąpi w miesiącu WRZEŚNIU, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, który będzie udostępniony na stronie www.zielony.kolobrzeg.eu Na nieruchomości będzie stało 5 pojemników z przeznaczeniem na:

  • Pojemnik niebieski - papier
  • Pojemnik zielony - szkło
  • Pojemnik żółty - metale i tworzywa sztuczne
  • Pojemnik brązowy - bio
  • Pojemnik czarny - zmieszane (pozostałe po segregacji)

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji odpadów znajdują się na stronie: www.zielony.kolobrzeg.eu

  • Telefon kontaktowy do koordynatora rozwożenia pojemników: 94 35 33 250
  • Telefon kontaktowy do pracownika urzędu w przypadku zamiany pojemników na większy bądź mniejszy: 531 113 978

UWAGA: Do zbierania papieru i szkła stosowane będą również pojemniki innego koloru. Prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowanie pojemników właściwą naklejką tj. z napisem "PAPIER" Lub "SZKŁO".

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version