Zielony Kołobrzeg

Głównym zadaniem portalu, ma być udostępnianie informacji z zakresu działalności Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg w kontekście prowadzonych działań z dziedziny ochrony środowiska na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy, które wynikają z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version