Zielony Kołobrzeg

W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę

4 października br. roku Referat Gospodarki Odpadami przy Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg gościł uczniów klasy IV ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Celem wizyty było uzmysłowienie konieczności segregowania odpadów oraz zapoznaniem z systemem recyklingu. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jaki jest cel segregacji odpadów komunalnych, w jaki sposób powinno się je segregować oraz jakie nowe produkty można wytworzyć z zebranych odpadów.

Po wysłuchaniu prelekcji i sprawdzeniu podstawowych wiadomości z zakresu potrzeby dbania o środowisko, dzieci samodzielnie wrzucały „śmieci” do pojemników w kolorach przyporządkowanych danej grupie odpadów. Jak również uczestniczyli w zabawie pt. ”Wiedza kołem się toczy”, podczas której odpowiadali na pytania dotyczące ekologii.

Dzieciństwo jest szczególnym okresem, w którym kształtują się podwaliny przyszłego systemu wartości, utrwalają się wzorce zachowań oraz uwydatniają się pierwsze nawyki i preferencje. Dzieci szybko i skutecznie przyswajają wiedzę, zwłaszcza gdy jest ona przekazywana w ciekawy i przystępny sposób np. w formie zabawy. Dzieciństwo jest więc doskonałym okresem na rozpoczęcie nauki segregacji odpadów.

Mamy nadzieje, że zdobyte wiadomości zostaną wykorzystywane w życiu codziennym naszych gości i ich rodziców. Na koniec wizyty każdy uczeń otrzymał drobne upominki przypominające o segregacji i recyklingu odpadów.

W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę
W Referacie Gospodarki Odpadami edukacja poprzez zabawę

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version